Home
Wat doet Psyraad GGZ?
Voor wie zijn wij er?
Over Psyraad GGZ
Werkwijze
Wachttijden
Kwaliteitsgarantie
Kosten
Uw Rechten
Disclaimer
Regio´s & behandelaren
Psychiatrische informatie
Uw zorg in beeld
Cliënten onderzoek
Verwijzers
Emotionally Focused Therapy
E-consult


Kosten

De diensten door de psychiaters van Psyraad worden in principe vergoed binnen het basispakket van uw zorgverzekering. Hieronder vindt u meer specifieke informatie, als u nog vragen heeft overleg dan met uw behandelaar en controleer uw verzekeringspolis.

In 2014 is de GGZ opgesplitst in Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de specialistische GGZ (SGGZ). De GBGGZ wordt vanuit de huisartsenpraktijk verzorgd waarbij uw huisarts samenwerkt met andere eerstelijnshulpverleners, zoals de Praktijk Ondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) en de eerstelijnspsychologen. De SGGZ, waartoe psychiaters en psychotherapeuten behoren, wordt ook wel de tweedelijns psychiatrie genoemd en is enkel via verwijzing door de huisarts bereikbaar.

Psychiaters en Psychotherapeuten vallen onder eenzelfde vergoedingssystematiek de dbc-systematiek (zie hieronder de paragraaf over dbc´s) dat ook afhankelijk is van de contracten die zij met de zorgverzekeringsmaatschappijen hebben gesloten. Lees daarover meer bij de betreffende hulpverleners en controleer uw verzekeringspoliswww.unwatches.me
Wij sluiten met elke zorgverzekeringsmaatschappij afzonderlijk al dan niet een contract af. Per verzekeringsmaatschappij én per soort polis ontstaan daardoor verschillen in de vergoedingen. 
Hier noemen we een aantal voorbeelden van verschillen tussen zorgverzekeraars. Van sommige verzekeraars is een beperkt budget verkregen zodat aan het eind van het jaar de vraag is of we nog zorg kunnen leveren. Een aantal  psychiaters van Psyraad heeft met een of meerdere zorgverzekeraars geen contract afgesloten. Laat u informeren door uw behandelaar over uw persoonlijke situatie en vraag er zelf naar! 

In 2020 bedraagt het wettelijke eigen risico voor de basis verzekering van de gezondheidszorg ( met uitzondering van o.a. de huisarts en zwangerschapszorg) € 385,00.

De zorgverzekeringswet voorziet niet meer in vergoeding van de gemiste afspraken. U krijgt een rekening van uw behandelaar voor de niet benutte tijd. Indien u niet op tijd (korter dan 1 werkdag) afzegt, zullen de kosten bij u in rekening worden gebracht conform de afspraken daarover met uw behandelaar.  

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)
Voor de tweedelijns psychiatrie (psychotherapie en psychiatrie) is er een systeem van Diagnose Behandel Combinaties (DBC´s). DBC´s zijn de eenheid van verrekening tussen behandelaren en zorgverzekeringsmaatschappijen. Per diagnose is de benodigde behandelduur bepalend voor de prijs van de DBC. Voor meer informatie kunt u terecht op  http://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg.

Onverzekerd of Restitutiepolis
Indien wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten, ontvangt u aan het einde van uw behandeling of na een jaar een rekening. Wij hanteren daarbij de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). U dient deze rekening aan uw behandelaar te voldoen. U kunt uw rekening naar uw zorgverzekeraar sturen; afhankelijk van uw verzekeringspolis (natura- of restitutiepolis) krijgt u tussen de 50 en 100% vergoed. Houdt er wel rekening mee dat uw behandeling met het wettelijk eigen risico en eigen bijdrage verrekend kan worden.

Voor diensten aan Bedrijven, Arbodiensten en Verzekeraars zijn aangepaste honoraria op aanvraag beschikbaar. Ook zullen wij u dan de leveringsvoorwaarden ter hand stellen.

Bijscholingen en cursussen kennen een eigen vergoedingssystematiek. Daarover overleggen wij graag met u.


Laatste wijziging op 11 September 2021